+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Početna / Usluge

Prilikom dogovaranja početka pružanja usluga sa svakim korisnikom sklapa se ugovor o pružanju usluga kojim se regulišu medjusobni odnosi, prava, obaveze, nivo usluge, a u skladu sa tim i cena te usluge.

Cene se definišu u nominalnom iznosu, a u cilju daljeg praćenja i eventualnog usaglašenja, vrši se vezivanje za neki ekonomski pokazatelj (prosečna zarada, minimalna zarada, kurs evra…).


Cene usluga uglavnom zavise od vrste i količine pruženih usluga, oblasti rada komitenta i brojem zaposlenih radnika.