+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Početna / Obuka za knjigovođe

Završena obuka za knjigovođe!

12.05.2017

Knjaževac

U saradnji sa Narodnim univerzitetom Niš, a u okviru projekta „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ Nacionalne službe za zapošljavanje u prostorijama Knjigovodstvene agencije MBS u Knjaževcu, tokom dva meseca rada i ukupno 240 časova, izvršena je obuka knjigovđa za vođenje poslovnih knjiga koju je sproveo Dragan Ivković, diplomirani ekonomista.

Prostorije Agencije su opremljene savremenom opremom, što podrazumeva da svaki polaznik ima sopstveni računar i poslovni softver na kome radi i može pratiti instrukcije predavača.
240 časova rada je period koji nam je omogućio da sa svakim polaznikom detaljno razradimo računovodstvenu problematiku, sa razradom konkretnih primera i analizom prednosti i nestataka raznih rešenja.

U toku kursa polaznici su posebnu pažnju posvetili oblastima:

knjigovodstvo trgovine na malo,
knjigovodstvo trgovine na veliko,
pružanje usluga,
obračun amortizacije osnovnih sredstava,
utvrđivanje i obračun razlike u ceni,
obračuna zarada,
obračun PDV-a
knjiženje promena u finansijkom knjigovodstvu na osnovu primljene dokumentacije,
i druge računovodstvene evidencije za kojima postoji potreba u neposrednom radu.

Pored rada u dvojnom knjigovodstvu polaznici su se upoznali i sa karatkeristikama prostog knjigovodstva, njegovih prednosti i nedostatka u odnosu na dvojno knjigovodstvo. Na kraju kursa polaznici su izvršili i utvrđivanje rezultata poslovanja sa izradom završnog računa, obrazaca završnog računa, poreskog bilansa, poreske prijave i drugih pomoćnih obrazaca, kao i izradu završnog testa.

Obuku za vođenje poslovnih knjiga uspešno su završili:

Nikolić Suzana, diplomirani ekonomista,
Mladenović Ankica, diplomirani ekonomista,
Bogdanović Danče, diplomirani ekonomista,
Nikolić Valentina, ekonomista u oblasti poslovne informatike,
Antonijević Ivica, ekonomski tehničar.


Ukoliko neko od poslodavaca bude zainteresovan za radno angažovanje nekog od polaznike, može ih kontatirati preko naše agencije, kao i preko Nacionale službe za zapošljavanje.