+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Obračun zaradeKONTAKTIRATI ZA CENU

Nadoknada za rad u mesecu predstavlja zaradu radnika ili platu.

Svojim klijentima agencija omogućava prijavu i odjavu radnika u sistemu Centralnog registra socijalnog osiguranja, izradu ugovora o radu, kao i sam obračun zarade uz primenu principa neto na bruto ili bruto na nato, u zavisnosti od načina ugovoranja zarade (neto ili bruto).

Obračun zarade podrazumeva izradu komplente zakonom propisane dokumentacije, obračuna na na osnovu dobivenih podtaka o radnom agnažovanju radnika, obračun kredita i drugih obustava, izradu poreskih prijava i podnošenje naloga banci na realizaciju, uz moguć elektronski uvoz podataka.
Na kraju godine vrši se izrada podataka o uplaćenim doprinosima za socijalno osiguranje (M4) i dostava istog nadležnim organima.

Agencija stalno prati stanje na uplatnim računima poreskog obaveznika i vršti sravnjenja podataka sa Poreskom upravomi usaglašenje stanja.