+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Obračun PDV-aKONTAKTIRATI ZA CENU

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na svaku isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, uveden je u Srbiji 01.01.2005. godine Preduslov učlanjenja u EU

Ukoliko je korisnik u sistemu PDV, agencija vrši utvrdjivanje i obračun PDV-a u skladu sa poreskim periodom korisnika.
Analitičkim evidencijama robnomaterijalnog poslovanja, maloprodaje, kao i u samom finansijskom knjigovodstvu omogućeno je formiranje i vodjenje PDV evidencije sadržane u knjizi primljenih i knjizi izdatih računa, na osnovu kojih se sačinjava propisana PDV evidencija i radi obračun i utvrdjivanje iznosa PDV-a kao obaveze ili pretplate, kao i izrada PDV prijave i podnošenje iste poreskoj upravi.