+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Obračun kamateKONTAKTIRATI ZA CENU

U svom poslovanju privredni subjekti ponekad imaju potrebu za obračunom kamate u cilju zaduženja nekog komitenta ili provere dobijenog zaduženja.

Za te potrebe agecnija radi obračun i utvrdjivanje kamate u skladu sa dogovorenim načinom počevši od zakonske zatezne kamate, domicilne kamate pa i do ugovorene, principom prostog kamatnog računa ili komfornom metodom, uz izradu kamatnog lista.