Ime i prezime: Jovana Vasiljević

Datum rodjenja: 20.01.1985

Stručna sprema: VII-1 stepen, diplomirani ekonomista