+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Finansijsko knjigovodstvoKONTAKTIRATI ZA CENU

Segment finansijskog knjigovodstva je centralni segment u knjigovodstvu.

Tu se evidentiraju sve promene u poslovnoj evidenciji korisnika bazirane na propisanom kontnom planu, bilo direktnim unosom (knjiženjem) finansijskih naloga, bilo automatskim knjiženjem iz izvornih dokumenata ili iz obrada u drugim segmentima knjigovodstva. Direktno knjiženje predstavlja unos finansijskog naloga (izvod, blagajna, troškovi...).

Automatsko knjiženje pretpostavlja automatsko kreiranje finansijskog naloga kada se izvrši neka obrada knjiženja u nekom drugom računovodstvenom modulu i prenos podataka finansijsko knjigovodstvo.
To može biti knjiženje ulaznik kalkulacija (maloprodaja ili velikoprodaja), izlaznih faktura, obračuna zarade...
Kako god da se nalozi knjiže oni čine osnovnu bazu podataka u finansijskom knjigovodstvu, odnosno njihov skup čini glavnu knjigu. U glavnoj knjizi se knjiži samo analitika, dok se sintetika dobija automatski sumiranjem podataka.

Osnovna polja sloga podataka (stavke) u finansijskom knjigovodstvu su: oznaka poslovne godine, broja i datuma naloga, oznaka konta, broja dokumtena, datuma dokumenta, dospeća i knjiženja, kratak opis promene i iznos stavke u domaćoj valuti, uz mogućnost evidentiranja iznosa u nekoj od stanih valuta (EUR, USD… ).

U zavisnosti od potreba, na osnovu unetih podatka, moguće je izvršiti ispis mnogobrojnih izveštaja kao što su stanje konta, stanje partnera, uporedno stanje partnera na više konta, ispis IOS, usaglašenja, izrada zaključnog lista, kao i utvrđivanje i obračun rezultata sa izradom propisanih obrazaca bilansa.