Ime i prezime: Dragana Milošević

Datum rodjenja: 12.02.1994

Stručna sprema: IV stepen, komercijalista